กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุภญา สุพล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2