กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0