กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
ครูอัตราจ้าง