ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจ กับ นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโร (อ่าน 79) 08 ส.ค. 61
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 54) 07 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูพระวิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ (อ่าน 119) 16 พ.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 228) 07 มี.ค. 61
โครงการค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3) (อ่าน 267) 06 ก.พ. 61
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 236) 30 ม.ค. 61
กีฬาโซน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 (อ่าน 316) 12 ธ.ค. 60
ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.30 (อ่าน 330) 10 ต.ค. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.5 (อ่าน 264) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.4 (อ่าน 247) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.3 (อ่าน 244) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.2 (อ่าน 261) 21 ส.ค. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.1 (อ่าน 215) 21 ส.ค. 60
วิทีทัศน์นำเสนอโรงเรียนประชารัฐ สพม.30 (อ่าน 258) 14 ก.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filin (อ่าน 387) 23 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง Present simple tense (อ่าน 311) 26 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การเข้าตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 270) 20 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 248) 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูพระวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 233) 16 มี.ค. 60
วารสารฟ้าทอง (อ่าน 244) 24 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำหนดราคากลาง ในการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 466) 25 ต.ค. 59
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 259) 25 ต.ค. 59
ทุนการศึกษา (อ่าน 274) 19 ก.ย. 59