ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.30 (อ่าน 36) 10 ต.ค. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.5 (อ่าน 43) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.4 (อ่าน 40) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.3 (อ่าน 38) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.2 (อ่าน 60) 21 ส.ค. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.1 (อ่าน 42) 21 ส.ค. 60
วิทีทัศน์นำเสนอโรงเรียนประชารัฐ สพม.30 (อ่าน 63) 14 ก.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filin (อ่าน 160) 23 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง Present simple tense (อ่าน 115) 26 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การเข้าตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 103) 20 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 69) 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูพระวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 65) 16 มี.ค. 60
วารสารฟ้าทอง (อ่าน 84) 24 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำหนดราคากลาง ในการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 232) 25 ต.ค. 59
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 89) 25 ต.ค. 59
ทุนการศึกษา (อ่าน 99) 19 ก.ย. 59