ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ใน วัน อังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนภูพระวิทยาคม นำโดย นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จากคณะกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการนิเทศ ติดตาม ข้อเสนอแนะที่ดีๆให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,10:13   อ่าน 7770 ครั้ง