ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูพระวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายไซยกร คะนาวัง นายกอค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เป็นประราน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน แล:ผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนภูพระวิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลบุตรหลานร่วมกนกับทางโรงเรียน ทำให้กิจกรรมประชมผู้ปกครองลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,10:19   อ่าน 10 ครั้ง