ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรเงินทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 / 2565 กลุ่มใหม่รอบที่ 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
** นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรเงินทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 / 2565 กลุ่มใหม่รอบที่ 1 คนละ 1,500 บาท / เทอม
-----------------------------------------------------------
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,16:35   อ่าน 22 ครั้ง