ภาพกิจกรรม
การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 (6)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
** นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ดังนี้
 
**กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
1.การแข่งขัน Motion Infographic ม.ปลาย (ม.4-6)
  --สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ--
 
#การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน_ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
#สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
#ประจำปีการศึกษา_2565
-----------------------------------------------------------
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,16:32   อ่าน 17 ครั้ง