ภาพกิจกรรม
การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 (5)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
** นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ดังนี้
 
  **กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม**
1. การแข่งขันมารยาทไทย ม.ต้น (ม.1-4)
2. การแข่งขันมารยาทไทย ม.ปลาย (ม.4-6)
3. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย (ม.4-6)
  --สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ--
 
#การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน_ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
#สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
#ประจำปีการศึกษา_2565
-----------------------------------------------------------
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,16:29   อ่าน 16 ครั้ง