ภาพกิจกรรม
» การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 (4)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
** นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดของศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ,ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ดังนี้
 
  **กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**
1. การแข่งขันโครงงานอาชีพ (ม.4-6)
  --สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ--
 
**กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
1. การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ม.1-3)
2. การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (ม.4-6)
  --สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ--
 
#การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน_ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
#สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
#ประจำปีการศึกษา_2565
-----------------------------------------------------------
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,16:26   อ่าน 15 ครั้ง