ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ สัปดาห์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม มอบหมายให้นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา กลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,15:16   อ่าน 61 ครั้ง