ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU)
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูพระวิทยาคม ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) และได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านอื่น ๆ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,09:24   อ่าน 58 ครั้ง