ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 น.
นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,20:28   อ่าน 70 ครั้ง