ภาพกิจกรรม
การประชุมวัดระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประชุมวัดระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในวันที่ 18 สิงหาคม 63 
ณ ห้องโสตทัศน โรงเรียนภูพระวิทยาคม

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,17:35   อ่าน 354 ครั้ง