ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัดสพม.30 วันที่ 23 มกราคม 2563
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัดสพม.30 วันที่ 23 มกราคม 2563 นำโดยท่านชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ท่านศน.ปภาวรา ประเสริฐ และท่านศน.ปรีดา นิตยารส เข้านิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,15:19   อ่าน 260 ครั้ง