ภาพกิจกรรม
ไตรประชารัฐเกมส์ ครั้งที่ 4
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา และโรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา "ไตรประชารัฐเกมส์ ครั้งที่ 4" ณ สนามกีฬาโรงเรียนชีลองวิทยา ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี 
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,07:59   อ่าน 581 ครั้ง