ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ใน วัน เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2562 คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร ณวัดศิลาอาส์น (วัดภูพระ) เพื่อเป็นการทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรืออาจพูดเป็นภาษาทั่วไปว่า จำพรรษา (พรรษา แปลว่า ฤดูฝน , จำ แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ไม่สามารถละเว้นได้ทุกกรณี ซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,07:37   อ่าน 421 ครั้ง