ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนำ
วันที่ 14 มิ.ย.62 09.00 -10.30 น.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนกาญจนาฯ ชัยภูมิ ร่วมกันผนึกกำลังสร้างเครือข่ายก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูพระวิทยาคม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ครับ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,09:55   อ่าน 793 ครั้ง