ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ใน วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และพานักเรียนนมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ณ วัดศิลาอาส์น ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ทุกๆ สถาบันการศึกษาจัดขึ้นในช่วงต้นๆ ของปีการศึกษา เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์, ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ, ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์, ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ รวมทั้ง ยังแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการมอบรางวัลชนะเลิศและมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ก่อนที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จะให้โอวาทแก่ เด็กนักเรียน เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมการไหว้ครูของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,09:51   อ่าน 479 ครั้ง