ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในวัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายกฤษ แสงนาฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตริให้กับคณะครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม และมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อนนี้คณะครูได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยน สานสัมพันธ์ หาแนวทางแก้ไข ปัญหา นักเรียน ในด้านต่างๆอีกด้วย
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,10:40   อ่าน 370 ครั้ง