ภาพกิจกรรม
ค่ายจิตอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียน
ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 โรงเรียนภูพระวิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดำเนินกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเสียวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 โดยนำนักเรียนทาสีสนามเด็กเล่น ปรับพื้นเทปูน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ซึ่งในช่วงกลางคืนทางโรงเรียนยัได้จัดกิจกรรมทานข้าวเย็นพาแลงร่วมกับผู้นำชุมชน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,09:03   อ่าน 665 ครั้ง