ภาพกิจกรรม
เข้าค่าย-พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู ผู้กำกับลูกเสือขเนตรนารี โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีจำนวน 50 คน เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,07:52   อ่าน 885 ครั้ง