ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ใน วัน พุธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนประชารัฐ  เพื่อจัดหาอัตราลักษณ์ ในการจัดทำโครงการ ต่างๆในโรงเรียน โดยมีครูอรอนงค์ ใจรักษา และครูกัลยาณี  พั้วพวง เป็น วิทยากรในการจัดอบรม 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,07:44   อ่าน 670 ครั้ง