ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมห้องแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นางอรอนงค์ ใจรักษา นางกัลยาณี พั้วพวง นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง ตัวแทนคณะครู และ นาวสาวกนิษฐา บัวจาน นางสาววรรณวษา ยืนชีวิต นางสาวพรรณภา คบบัณฑิตย์ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ พร้อมรับป้ายโรงเรียนคุณธรรม จากดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2561,07:58   อ่าน 313 ครั้ง