ภาพกิจกรรม
จตุประชารัฐ์เกมส์ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา และโรงเรียนชีลองวิทยา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 4 สถาบันขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย โดยมี ท่าน ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน 4 สถาบัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี 
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,07:28   อ่าน 123 ครั้ง