ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู
มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น “การไหว้ครู”  เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,13:37   อ่าน 327 ครั้ง