ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
ใน วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้กล่าวตอนรับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยการจัดการประชุมยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ฯลฯ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,08:07   อ่าน 186 ครั้ง