ภาพกิจกรรม
งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ และประชุมผู้ปกครอง
ในวัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม 0-pen house และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการนำเสนอผลงาน นิทรรศการ การดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของทางโรงเรียนภูพระวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การนำเสนอการทำเกษตรพอเพียง การปลูกเมลอน การปลูกมอนเบอรี่ และการปลูกกล้วยหอมทอง การนำเสนอการโครงงานคุณธรรม กิจกรรมที่ซุ้มศิลปะ ดนตรี การเล่นเกมส์ รับของรางวัลที่ระลึก
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,11:16   อ่าน 362 ครั้ง