ภาพกิจกรรม
สรุปโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนภูพระวิทยาคม
ได้ดำเนินการสรุปโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของนักเรียนแต่ละโครงการ ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจำนวน 9 โครงการ ดังนี้
1.โครงการเด็กดีต้องถอดรองเท้า
2. โครงการมารยาทสานรัก
3. โครงการภูพระก้าวไกลหัวใจจิตอาสา
4. โครงการเด็กดีไม่หนีเรียน
5. โครงการภูพระวัยใสห่างไกลยาเสพติด
6. โครงการเป็นแถวเป็นแนว
7. โครงการใช้ IT ถูกเวลา นำพาความสำเร็จ
8. โครงการภูพระยุคใหม่ใส่ใจขยะ
9. โครงการเทห์จะตาย แต่งกายถูกระเบียบ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,15:03   อ่าน 1555 ครั้ง