ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้นำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ในวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือ PJ พืชสวนโลก กิจกรรมในการเข้าค่ายได้แก่ การเดินทางไกล ผจญภัย และการแสดงรอบกองไฟ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,13:27   อ่าน 476 ครั้ง