ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กชัยภูมิก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 – 2 ตุลาคม 2560 
ในการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าการแข่งขันในหลายๆกิจกรรม อาทิ เช่น การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม การแข่งขันเครื่องบันพลังยาง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2560,11:10   อ่าน 284 ครั้ง