ภาพกิจกรรม
ไทยวิทย์ คิดร่วมใจ
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ไทยวิทย์ คิดร่วมใจ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นการบูรณาการ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และวันภาษาไทย ภายในงานก็มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพ การแสดงดนตรี ประกวดชุดรีไซค์เคิล การแข่งจรวดขวดน้ำ การแสดงกาพย์เห่เรือ ฯลฯ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2560,10:09   อ่าน 573 ครั้ง