ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตาม
การนิเทศติดตาม
ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนภูพระวิทยาคม โดยการนำของท่าน ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 5 กล่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PCL) ผ่านกิจกรรม 9 ขั้น สู่การยกระดับครูต้นแบบมืออาชีพ สพม.30 สหวิทยาเขตพญาแล
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2560,09:50   อ่าน 195 ครั้ง