ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในวันที่ 15-16 สิหาคม 2560  โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat 
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,16:55   อ่าน 340 ครั้ง