ภาพกิจกรรม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ในวัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ของคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม (Roving Teams:RT)ระดับเขตตรวจราชการที่ 14
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีไฟบูลย์ มูลดี นางดวงปาน นครทัศน์ นายอุทยานปิมาตา นายทัศวิน โขรัม ซึ่งทางโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้รับคำแนะนำในการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณมานะโอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,15:59   อ่าน 421 ครั้ง