ภาพกิจกรรม
กิจกรรม PLC
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดการดำเนินการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้คณะครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม ขับเคลื่อนกระบวนการ PCL และนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,09:37   อ่าน 188 ครั้ง