ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง ร.ร.ใหญ่-63 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 93554
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม63 93551
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 113.68 KB 93549
คำสั่ง-ป.ป.ช.น้อย Word Document ขนาดไฟล์ 77.49 KB 93547
ข้อมูลการให้บริการของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 93551
ข้อมูลการร้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 6.05 KB 93552
SARโรงเรียน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.57 KB 93555
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 93782
(SAR บทที่ 4) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 93769
(SAR บทที่ 3) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 93779
(SAR บทที่ 2) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.35 KB 93782
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 93777
(SAR บทที่ 1) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 93788