ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง ร.ร.ใหญ่-63 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 48344
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม63 48498
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 113.68 KB 48397
คำสั่ง-ป.ป.ช.น้อย Word Document ขนาดไฟล์ 77.49 KB 48237
ข้อมูลการให้บริการของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 48346
ข้อมูลการร้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 6.05 KB 48406
SARโรงเรียน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.57 KB 48335
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 48094
(SAR บทที่ 4) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 48465
(SAR บทที่ 3) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48290
(SAR บทที่ 2) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.35 KB 48428
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 48309
(SAR บทที่ 1) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 48082