ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 102.42 KB 1
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.95 KB 3
คำสั่ง ร.ร.ใหญ่-63 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 48441
>อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม63 48595
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 113.68 KB 48494
คำสั่ง-ป.ป.ช.น้อย Word Document ขนาดไฟล์ 77.49 KB 48334
ข้อมูลการให้บริการของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 48444
ข้อมูลการร้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 6.05 KB 48504
SARโรงเรียน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.57 KB 48436
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 48192
(SAR บทที่ 4) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 48564
(SAR บทที่ 3) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48388
(SAR บทที่ 2) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.35 KB 48529
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 48406
(SAR บทที่ 1) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 48180