ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง ร.ร.ใหญ่-63 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 10293
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม63 10448
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 113.68 KB 10346
คำสั่ง-ป.ป.ช.น้อย Word Document ขนาดไฟล์ 77.49 KB 10178
ข้อมูลการให้บริการของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 10296
ข้อมูลการร้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 6.05 KB 10354
SARโรงเรียน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.57 KB 10249
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 10039
(SAR บทที่ 4) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 10411
(SAR บทที่ 3) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10242
(SAR บทที่ 2) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.35 KB 10375
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 10257
(SAR บทที่ 1) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 10030